2020 Yılına Ait Taşıma Hizmet Tarifesi

 

Sistem Kullanım Bedeline Ait Değerler
DÖNEM   2020 SATIŞ FİYATI
KADEME (SM3) Abone Satış Fiyatı (KDV HARİÇ)
TL/Sm³ TL/kwh
OCAK  0-10.000 0,238046 0,02237274
OCAK  10.001- 100.000 0,238046 0,02237274
OCAK  100.001-300.000 0,074221 0,00697566
OCAK  300.001-1.000.000 0,074221 0,00697566
OCAK  1.000.001-10.000.000 0,039837 0,00374408
OCAK  10.000.001-100.000.000 0,024249 0,00227904
OCAK  100.000.001 ÜZERİ 0,014760 0,00138722
ŞUBAT  0-10.000 0,239808 0,02253835
ŞUBAT  10.001- 100.000 0,239808 0,02253835
ŞUBAT  100.001-300.000 0,074770 0,00702726
ŞUBAT  300.001-1.000.000 0,074770 0,00702726
ŞUBAT  1.000.001-10.000.000 0,040132 0,00377180
ŞUBAT  10.000.001-100.000.000 0,024428 0,00229586
ŞUBAT  100.000.001 ÜZERİ 0,014869 0,00139746
MART  0-10.000 0,243045 0,02284258
MART  10.001- 100.000 0,243045 0,02284258
MART  100.001-300.000 0,075779 0,00712209
MART  300.001-1.000.000 0,075779 0,00712209
MART  1.000.001-10.000.000 0,040674 0,00382274
MART  10.000.001-100.000.000 0,024758 0,00232688
MART  100.000.001 ÜZERİ 0,015070 0,00141635
NİSAN  0-10.000 0,243896 0,02292256
NİSAN  10.001- 100.000 0,243896 0,02292256
NİSAN  100.001-300.000 0,076044 0,00714699
NİSAN  300.001-1.000.000 0,076044 0,00714699
NİSAN  1.000.001-10.000.000 0,040816 0,00383609
NİSAN  10.000.001-100.000.000 0,024845 0,00233506
NİSAN  100.000.001 ÜZERİ 0,015123 0,00142133
MAYIS  0-10.000 0,245286 0,02305320
MAYIS  10.001- 100.000 0,245286 0,02305320
MAYIS  100.001-300.000 0,076477 0,00718769
MAYIS  300.001-1.000.000 0,076477 0,00718769
MAYIS  1.000.001-10.000.000 0,041049 0,00385799
MAYIS  10.000.001-100.000.000 0,024987 0,00234840
MAYIS  100.000.001 ÜZERİ 0,015209 0,00142942
HAZİRAN   0-10.000 0,247371 0,02324915
HAZİRAN  10.001- 100.000 0,247371 0,02324915
HAZİRAN  100.001-300.000 0,077127 0,00724878
HAZİRAN  300.001-1.000.000 0,077127 0,00724878
HAZİRAN  1.000.001-10.000.000 0,041398 0,00389079
HAZİRAN  10.000.001-100.000.000 0,025199 0,00236833
HAZİRAN  100.000.001 ÜZERİ 0,015338 0,00144154
TEMMUZ  0-10.000 0,250735 0,02356532
TEMMUZ  10.001- 100.000 0,250735 0,02356532
TEMMUZ  100.001-300.000 0,078176 0,00734737
TEMMUZ  300.001-1.000.000 0,078176 0,00734737
TEMMUZ  1.000.001-10.000.000 0,041961 0,00394370
TEMMUZ  10.000.001-100.000.000 0,025542 0,00240056
TEMMUZ  100.000.001 ÜZERİ 0,015547 0,00146118
AĞUSTOS  0-10.000 0,253568 0,02383158
AĞUSTOS  10.001- 100.000 0,253568 0,02383158
AĞUSTOS  100.001-300.000 0,079059 0,00743036
AĞUSTOS  300.001-1.000.000 0,079059 0,00743036
AĞUSTOS  1.000.001-10.000.000 0,042435 0,00398825
AĞUSTOS  10.000.001-100.000.000 0,025831 0,00242773
AĞUSTOS  100.000.001 ÜZERİ 0,015723 0,00147773
EYLÜL  0-10.000 0,255039 0,02396983
EYLÜL  10.001- 100.000 0,255039 0,02396983
EYLÜL  100.001-300.000 0,079518 0,00747350
EYLÜL  300.001-1.000.000 0,079518 0,00747350
EYLÜL  1.000.001-10.000.000 0,042681 0,00401137
EYLÜL  10.000.001-100.000.000 0,025981 0,00244182
EYLÜL  100.000.001 ÜZERİ 0,015814 0,00148628
EKİM  0-10.000    
EKİM  10.001- 100.000    
EKİM  100.001-300.000    
EKİM  300.001-1.000.000    
EKİM  1.000.001-10.000.000    
EKİM  10.000.001-100.000.000    
EKİM  100.000.001 ÜZERİ    
KASIM   0-10.000    
KASIM   10.001- 100.000    
KASIM   100.001-300.000    
KASIM  300.001-1.000.000    
KASIM  1.000.001-10.000.000    
KASIM  10.000.001-100.000.000    
KASIM  100.000.001 ÜZERİ    
ARALIK  0-10.000    
ARALIK  10.001- 100.000    
ARALIK  100.001-300.000    
ARALIK  300.001-1.000.000    
ARALIK  1.000.001-10.000.000    
ARALIK  10.000.001-100.000.000    
ARALIK  100.000.001 ÜZERİ    
TOP