Sözleşme Fesih İşlemleri

Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması (Sözleşme Fesih İşlemi)

Müşterinin ve müşteri nam hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine başvurusu üzerine veya müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre ile ödememesi halinde dağıtım şirketince en geç üç gün içinde gaz arzı durdurulur. Müşteri isteği üzerine doğalgazın kapatılması için; son gelen fatura ve nüfus cüzdan fotokopisi ile UDAŞ’ a müracaat edilmesi yeterlidir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda, söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez. Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kaydedilmek üzere dağıtım şirketi tarafından Hazineye aktarılır.

 Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;

Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

 Konut Olan Yerler İçin;

  1. Kimlik,
  2. Aboneye ait banka IBAN numarası.

 Konut Harici Olan Yerler İçin;

  1. Yetki Belgesi
  2. İmza sirküleri
  3. Kimlik fotokopisi
  4. Kaşe
  5. Banka IBAN numarası (kurum veya şirkete ait.)

 

Güvence Bedeli; Doğal gaz dağıtım şirketi müşterilerinden; doğal gaz kullanım sözleşmesinin imzalanması esnasında Güvence Bedeli (mekanik sayaç kullanan abonelerin borçlarını garanti altında alabilmek için tahsil edilen sabit bedel almasıdır).

Otomatik Ödeme Sistemi olan abonelerimizin bankadan talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.