Politikalarımız

KALİTE, ÇEVRE VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

 Müşterin Beklentilerinin Ötesine Geçmek; Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden gören; hizmetlerimizin her alanında kalite, güven, dürüst, özveri, disiplin ile müşteri beklentilerinin ötesine geçen; hızlı, özenli ve güler yüzlü hizmetle müşteri memnuniyetini arttıran bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.

 

Sürekli Gelişim; Faaliyet alanımıza giren her konuda gelişmeleri takip eden, araştıran ve kendi standartlarını yükselten; kaliteyi, performansı ve verimliliği sürekli artıran; Kalite yönetim Sistemimizde sürekli gelişmeyi sağlayan bir kuruluş olmayı  hedeflemekteyiz.

 

Takım Ruhu; Verdiğimiz tüm hizmetleri konusuna hakimi konusunda bilgili, yaptıkları işten sorumluluk ve gurur duyan, işini severek yapan, sürekli öğrenen, takım ruhu içinde kaliteli ve performanslı çalışmayı ilke edinen bir kadro yapımızla yürütmeyi taahhüt ederiz.

 

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum; Tüm faaliyetlerimizde Çevre ve İş sağlığı, İş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, bizi ilgilendiren kanun ve yönetmeliklere uymayı, mevzuatların olmadığı konularda sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile eylem planı oluşturmayı taahhüt ederiz.

 

İnsan Sağlığını Korumak; Yatırım, işletme ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı; çalışanları, müşterileri ve tolumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

 

Kirliliği Önlemek; Tüm projelerde ve hizmet sürecimizde çevrenin en az oranda etkilenmesi atıklarımızı azaltmayı, doğal kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı, olabilecek tehlikeler için eylem senaryoları oluşturmayı ilke edindik.

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

UDAŞ Doğalgaz Alım Satımı Hizmetleri  kapsamında faaliyet gösteren kurumumuz ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümente edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelerle uyulması,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

 

 yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüze örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

TOP