K - Değerleri 2017

  • Mekanik Sayaç Düzeltme Katsayısı (K) Hesabı
  Pa  Ps - 0,021  Ps - 0,100 Ps - 0,300 P - 0,021 P - 0,100 P - 0,300 Pr T T Tr K - 0,021 K - 0,100 K - 0,300
GÜN

Aylık Basınç

(bara)

Sayaç Ölçüm Basıncı

(barg)

Sayaç Ölçüm Basıncı

(barg)

Sayaç Ölçüm Basıncı

(barg)

Ölçüm Basıncı

(bar)

Ölçüm Basıncı

(bar)

Ölçüm Basıncı

(bar) 

 Refer. Basıncı

(bar)

 Toprak Altı Sıcaklık

(0C)

Sıcaklık

(0K) 

Refer. Sıcaklık

(0K) 

 Düzeltme Faktörü  Düzeltme Faktörü Düzeltme Faktörü
OCAK 0,911 0,021 0,100 0,300 0,932 1,011 1,211 1,01325 6,21 279,36 288,15 0,94875 1,02917 1,23277
ŞUBAT 0,910 0,021 0,100 0,300 0,931 1,010 1,210 1,01325 6,18 279,33 288,15 0,94784 1,02827 1,23188
MART 0,909 0,021  0,100  0,300  0,930 1,009 1,209 1,01325 

8,37

281,52 288,15  0,93945 1,01926 1,22129
NİSAN 0,909  0,021  0,100  0,300  0,930  1,009  1,209  1,01325  11,78 284,93 288,15  0,92823 1,00708 1,20670
MAYIS 0,909  0,021  0,100  0,300  0,930  1,009  1,209  1,01325  15,41 288,56 288,15  0,91655 0,99441 1,19152
HAZİRAN 0,909  0,021  0,100  0,300  0,930  1,009  1,209  1,01325  19,31 292,46 288,15  0,90433 0,98115 1,17563
TEMMUZ 0,908  0,021  0,100  0,300  0,929  1,008  1,208  1,01325  23,14 296,29 288,15  0,89168 0,96750 1,15947
AĞUSTOS 0,908  0,021  0,100  0,300  0,929 1,008  1,208  1,01325  25,27 298,42 288,15  0,88530 0,96058 1,15117
EYLÜL 0,910 0,021  0,100  0,300  0,931 1,010  1,210  1,01325  23,57 296,72 288,15  0,89230 0,96802 1,15971
EKİM 0,913  0,021  0,100  0,300  0,934 1,013  1,213  1,01325 

18,49

291,64 288,15  0,91077 0,98781 1,18283
KASIM 0,913 0,021  0,100  0,300  0,934  1,013 1,213  1,01325  13,29 286,44 288,15  0,92729 1,00572 1,20428
ARALIK 0,911 0,021  0,100  0,300  0,932 1,011 1,211  1,01325  8,88 282,03 288,15  0,93978 1,01944 1,22111

 

 

 

 

  •  Ön Ödemeli Sayaç Düzeltme Katsayısı (K) Hesabı
  Pa  Ps - 0,021  Ps - 0,100 Ps - 0,300 P - 0,021 P - 0,100 P - 0,300 Pr T T Tr K - 0,021 K - 0,100 K - 0,300
GÜN

Aylık Basınç

(bara)

Sayaç Ölçüm Basıncı

(barg)

Sayaç Ölçüm Basıncı

(barg)

Sayaç Ölçüm Basıncı

(barg)

Ölçüm Basıncı

(bar)

Ölçüm Basıncı

(bar)

Ölçüm Basıncı

(bar) 

 Refer. Basıncı

(bar)

 Toprak Altı Sıcaklık

(0C)

Sıcaklık

(0K) 

Refer. Sıcaklık

(0K) 

 Düzeltme Faktörü  Düzeltme Faktörü Düzeltme Faktörü
OCAK 0,911 0,021 0,100 0,300 0,932 1,011 1,211 1,01325 8,79 281,94 288,15 0,94008 1,01976 1,22149
ŞUBAT 0,910 0,021 0,100 0,300 0,931 1,010 1,210 1,01325 6,21 279,36 288,15 0,94774 1,02816 1,23175
MART 0,909 0,021  0,100  0,300  0,930 1,009 1,209 1,01325  6,18 279,33 288,15  0,94682 1,02725 1,23087
NİSAN 0,909  0,021  0,100  0,300  0,930  1,009  1,209  1,01325  8,37 281,52 288,15  0,93945 1,01926 1,22129
MAYIS 0,909  0,021  0,100  0,300  0,930  1,009  1,209  1,01325  11,78 284,93 288,15  0,92823 0,00708 1,20670
HAZİRAN 0,909  0,021  0,100  0,300  0,930  1,009  1,209  1,01325  15,41 288,56 288,15  0,91655 0,99441 1,19152
TEMMUZ 0,908  0,021  0,100  0,300  0,929  1,008  1,208  1,01325  19,31 292,46 288,15  0,90336 0,98017 1,17465
AĞUSTOS 0,908  0,021  0,100  0,300  0,929 1,008  1,208  1,01325  23,14 296,29 288,15  0,89168 0,96750 1,15947
EYLÜL 0,910 0,021  0,100  0,300  0,931 1,010  1,210  1,01325  25,27 298,42 288,15  0,88720 0,96249 1,15308
EKİM 0,913  0,021  0,100  0,300  0,934 1,013  1,213  1,01325  23,57 296,72 288,15  0,89518 0,97089 1,16258
KASIM 0,913 0,021  0,100  0,300  0,934  1,013 1,213  1,01325  18,49 291,64 288,15  0,91077 0,98781 1,18283
ARALIK 0,911 0,021  0,100  0,300  0,932 1,011 1,211  1,01325  13,29 286,44 288,15  0,92530 1,00374 1,20230
TOP