Abone Sözleşme İşlemleri

 

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

Bağlantı işlemi başarılı olarak sonuçlandırıldıktan sonra İç tesisatta yetkili tesisat firmasının işlemlerini tamamlayıp projeyi UDAŞ’ a tasdik ettikten sonra, doğalgazı şahsen kullanacak kişiler ya da kurum, kuruluş ve ya şirket yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmeleri yapılır. 

 Doğal gaz kullanmakta olan bir mahallede yeni kullanıcının gaz kullanması için abonelik sözleşmesi yapması gerekmektedir.

 Sözleşmeyi doğal gazı şahsen kullanacak olan kişinin yapması gerekmektedir. Kiracı kullanacak ise kiracının yapması, eğer ev sahibi kullanacaksa ev sahibinin yapması gerekir.

 NOT : Merkezi sistem kullanan binalarda sözleşmeyi apartmanın yetkili yönetimi ile ilgilenen yönetici yapmalıdır.

 

 1. Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 2. Ev sahibinin kimlik veya kira kontratı fotokopisi,
 3. Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 4. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için, noter onaylı vekâletname fotokopisi

 1. Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 2. Ev sahibinin kimlik veya kira kontratı fotokopisi,
 3. Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 4. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için, noter onaylı vekâletname fotokopisi,
 5. Yönetici karar defteri ile başvuru yapabilir. Oy çokluğu ile karar gerekir.
 6. Bina yönetimi adına yapılacak sözleşmelerde vergi dairesi ve vergi numarası beyanı, yönetim vergi no defteri noter onaylı olacak

 1. Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
 2. Ev sahibinin kimlik veya kira kontratı fotokopisi,
 3. Sözleşmeyi yapacak kişinin T.C Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 4. Üçüncü şahıslar tarafından yapılan sözleşmeler için, noter onaylı vekâletname fotokopisi,
 5. Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 
 6. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi, 
 7. İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 
 8. Kaşe, 
 Getirmeleri istenir.

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise
 1. Emniyetten alınan T.C kimlik ve fotokopisi,
 2. Tapu fotokopisi,
Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise;
 1. Emniyetten alınan kimlik ve fotokopisi,
 2. Kira kontratı fotokopisi,
Talep edilir.

 

 • Kayıtları Uşak’ ta olmayan abonelerimizin ikametgâh belgesi getirmeleri gerekmektedir. 

 

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi (Güvence Bedeli)

Doğal gaz dağıtım şirketi müşterilerinden; doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması esnasında Güvence Bedeli (mekanik sayaç kullanan abonelerin borçlarını garanti altına alabilmek için tahsil edilen sabit bedel) almaktadır.

Güvence (depozito) Bedeli; Abonelik Sözleşmesi imzalayan müşterilerden bir defaya mahsus olmak ve EPDK dağıtım ve müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 39. Maddesi gereğince, alacağı garanti altına almak için, geri verilmek üzere KDV hariç Güvence Bedeli tahsil edilir.

Güvence Bedelleri için tıklayınız... 

TOP