Vizyon / Misyon

 

MİSYON
● Alternatifleri arasında en ekonomik ve çevreci yakıt olan doğal gazın, enerji ihtiyacının bulunduğu her alanda kullanımını sağlamaktır.

 

VİZYON
● Enerjinin arzıyla ilgili her türlü hizmeti, en yüksek kalite ve emniyet düzeyinde gerçekleştirmektir.

 

KALİTE, ÇEVRE İSG POLİTİKASI/STRATEJİK YÖN

Müşteri Beklentilerinin Ötesine Geçmek; Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceden gören; hizmetlerimizin her alanında kalite, güven, dürüst, özveri, disiplin ile müşteri beklentilerinin ötesine geçen; hızlı, özenli ve güler yüzlü hizmetle müşteri memnuniyetini arttıran bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.

Sürekli Gelişim; Faaliyet alanımıza giren her konuda gelişmeleri takip eden, araştıran ve kendi standartlarını yükselten; kaliteyi, performansı ve verimliliği sürekli artıran; Kalite Yönetim Sistemimizde sürekli gelişmeyi sağlayan bir kuruluş olmayı hedeflemekteyiz.

Takım Ruhu; Verdiğimiz tüm hizmetleri konusuna hâkim, konusunda bilgili, yaptıkları işten sorumluluk ve gurur duyan, işini severek yapan, sürekli öğrenen, takım ruhu içinde kaliteli ve performanslı çalışmayı ilke edinen bir kadro yapımızla yürütmeyi taahhüt ederiz.

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum; Tüm faaliyetlerimizde Çevre ve İş sağlığı, İş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara, bizi ilgilendiren kanun ve yönetmeliklere uymayı, mevzuatların olmadığı konularda sosyal sorumluluğumuzun bilinci ile eylem planı oluşturmayı taahhüt ederiz.

İnsan Sağlığını Korumak; Yatırım, işletme ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı; çalışanları, müşterileri ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Kirliliği Önlemek; Tüm projelerde ve hizmet sürecimizde çevrenin en az oranda etkilenmesi için atıklarımızı azaltmayı, doğal kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı, olabilecek tehlikeler için acil eylem senaryoları oluşturmayı ilke edindik.

Nuri KAHYA
Genel Müdür
Tarih: 10.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

TOP