Gaz Açma Randevusu

 

 

Abonelik isteminin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanıyor.
Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerinden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil ediliyor.

Doğalgaza abone olunup, sözleşme imzalandıktan sonra gaz açma randevusu alınıyor. Sözleşme yaptıktan sonra sertifikalı tesisatçı firma, UDAŞ’tan gaz açılışı için randevu alıyor.

Randevu gününde UDAŞ yetkili mühendisi, firma mühendisi ile daireye gelerek tesisatın uygunluğunu kontrol ediyor.Tesisatın UDAŞ Teknik Şartnamesi’ne uygun olması durumunda gaz açma işlemi yapılıyor ve gaz açma uygunluk belgesi veriliyor.Tesisatınızın UDAŞ Teknik Şartnamesi’ne uygun olmaması durumunda gaz açma işlemi yapılmıyor.

UDAŞ tarafından “DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamıyor.